Terms of Use

Услови за употреба

Добредојдовте на корпоративната web страна на БАТО & ДИВАЈН („web страна”).
Со продолжување на прелистувањето и користењето на web страната, се согласувате и се обврзувате со следните услови на користење кои заедно со политиката на приватност го регулираат односот на БАТО & ДИВАЈН со вас во врска со користењето на web страната од ваша страна. Термините „БАТО & ДИВАЈН " или „ние" или „нас" или „наш” се однесуваат на сопственикот на web страната, чие што седиште е на ул. Првомајска 314, 1000 Скопје, Македонија. Терминот „вие" или „вас" се однесува на корисниците или посетителите на web страната. Употребата на web странаta е предмет на следниве услови за нејзина употреба:

 • Содржините на web страна се за ваше генерално информирање и употреба. Истите се предмет на измени без претходна најава.
 • Ниту ние, ниту било која трета страна не дава гаранција за точноста, навременоста, перформансите, комплетноста или погодноста на информациите и материјалите кои се наоѓаат или се понудени на web страната за било која конкретна намена. Со самото прелистување на web страната потврдувате дека сте запознаени дека таквите информации и материјали можат да содржат неточности или грешки и ние изречно ја исклучуваме секоја одговорност за неточностите или грешките во потполност, согласно обемот дозволен со закон.
 • Вашата употреба, копирање и/или проследување на било какви информации или материјали од web страната е целосно на ваш сопствен ризик, за кој ние нема да бидеме одговорни.
 • Со пристапувањето на web страната потврдувате дека сте запознаени и прифаќате дека материјалите содржани на web страната, правата за дата базата и сите други права на интелектуална сосптвеност се наша сопственост или се објавени со дозвола. Материјалите кои се заштитена интелектуална сопственост вклучуваат, но и не се лимитираат единствено на дизајнот, содржината, распоредот, изгледот, функционалноста и графиката на web страната. Web страната е во сопственост на БАТО & ДИВАЈН. Без претходна писмена согласност од наша страна не е дозволено копирање, репродуцирање, користење на делови од страната, модифицирање, проследување на трети страни, обратно инженерство или преработување (без разлика дали во електронска или друга форма) на ниту еден дел од web страната, нејзината содржина, изглед, функционалности или кој било дел од нејзината база и софтвер.
 • Неовластеното користењето на web страната може да резултира со барање за отштета од наша страна и / или да се третира како кривично дело.
 • Понекогаш web страната може да вклучува и линкови до други web страни. Овие линкови се наведени за да обезбедат дополнителни информации за вас. Истите не подразбираат дека ние ја одобруваме таа web страна. Ние не сносиме никаква одговорност за содржината на линкуваните web страни.
 • Не е дозволено креирање на врска (линкување) до нашата web страна од друга web страна или документ без претходна писмена согласност на БАТО & ДИВАЈН.
 • Не е дозволено објавување на содржината на web страната, вклучувајќи, но не и лимитирајќи се единствено на објави на други web страни или друга средина.
 • Доколку сте незадоволни од web страната или нејзината содржина и материјалите кои ги содржи, ваш е изборот да не продолжите со понатамошно прелистување на истата. 
 • Вашата употреба на web страната и било каков било спор кој би можел да произлезе од таквата употреба се предмет на законите на Република Македонија.
 • Личните податоци овозможени преку web страната ќе се користат во согласност со нашата политика за приватност. Со давањето на вашите лични податоци, истовремено ја давате и вашата согласност за нивна употребна, следствено утврдената политика за приватност.

Графички центар БАТО & ДИВАЈН, Ул. Првомајска 314, 1000 Скопје, Македонија