Online апликација

Аплицирањето за работа во БАТО & ДИВАЈН е многу едноставно: пополнете го online формуларот, прикачете го Вашето резиме/CV и кликнете на " испрати " да го комплетирате процесот на аплицирање . Постапката нема да Ви одземе повеќе од 10 минути.

Наведените податоци од формуларот му користат на нашиот оддел за човечки ресурси да ги поврзе Вашите квалификации со барањата на работната позиција за која аплицирате. Во трката со другите кандидати , пополнете го целосно формуларот со што повеќе релевантни податоци и секако нé заборавајте да ни кажете зошто токму Вие сте вистинскиот кандидат за избраната позиција.

Лични податоци
Име Презиме
Датум на раѓање Град на живеење
Адреса
E-mail Телефон
Работно место
Работно место Статус на вработеност во моментот?


Образование
Име Од (гггг) До (гггг) Титула
Вештини
Јазик Јазик Конверзација Пишување Дипломи?
Ве молиме наведете го
вашето познавање на
конверзација/пишување на
странски јазици
од 1= просечно до 5= одлично.
Компјутерски вештини Software Степен на знаење Дипломи?
Ве молиме наведете го
вашето познавање на
програми кои знаете да ги
користите според степенот на познавање
од 1= просечно до 5= одлично.
Претходни вработувања
Име на компанијата Од ( дд.мм.гггг) До ( дд.мм.гггг) Позиција
Ве молиме испратете го Вашето резиме/CV  
Сите полиња означени со * се задолжителни.